תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

296

אשכול שומרון

אריאל

מגרש כדורגל

הרצליה

קניון שבעת הכוכבים/בן ציון מיכאלי
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63946
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63273
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  63271
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  63253
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  63240
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  63235
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  61374
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  63428
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  63227
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  39662
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  39751
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  20303
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  20227
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  20328
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  26884
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  20243
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  20244
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  21337
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  20722
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  27180
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  27182
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  27250
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  27185
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  27179
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  27175
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  21330
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  28638
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  28644
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  20595
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  27126
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 32
  מס׳ תחנה
  20171
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מגרש כדורגל

אריאל

ביום

23/06/2024