תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

296

אשכול שומרון

הרצליה

בן ציון מיכאלי/יוסף נבו

אריאל

אוניברסיטת אריאל/כביש 31
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  27103
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  20172
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  27170
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  21223
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  28652
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  28655
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  20581
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  27173
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  28511
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  27183
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  27181
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  26906
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  26903
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  26894
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  20308
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  20242
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  26883
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  20234
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  20229
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  20224
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  26811
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  37789
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  39685
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  39660
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  63228
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  63429
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  61373
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  63237
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  63241
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  63270
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  63272
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  63438
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  63275
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

בן ציון מיכאלי/יוסף נבו

הרצליה

ביום

01/12/2022