תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

75

אשכול שומרון

אריאל

מגרש כדורגל

נתניה

ת. מרכזית נתניה/הורדה
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63946
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63273
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  63271
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  61374
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  63428
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  39662
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  30768
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  30734
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  30590
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  39730
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  30357
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  30271
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  39524
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  39247
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  39273
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  39522
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מגרש כדורגל

אריאל

ביום

21/07/2024