תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

55

אשכול שומרון

אריאל

אוניברסיטת אריאל/רמת הגולן

קדומים

היובל/הנבל
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63273
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63271
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  63265
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63263
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63410
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63098
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63411
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63409
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63221
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  63219
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  63262
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  63412
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63427
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  63230
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63231
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  63234
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63235
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  61374
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63428
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63227
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  63417
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63419
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  63415
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63408
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  63402
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  63407
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  63434
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  63281
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  63431
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  63208
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  63284
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  63303
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  63314
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 34
  מס׳ תחנה
  63305
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 35
  מס׳ תחנה
  61033
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 36
  מס׳ תחנה
  63293
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 37
  מס׳ תחנה
  63292
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 38
  מס׳ תחנה
  63581
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 39
  מס׳ תחנה
  63302
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 40
  מס׳ תחנה
  63298
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 41
  מס׳ תחנה
  63295
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 42
  מס׳ תחנה
  63299
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 43
  מס׳ תחנה
  63286
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 44
  מס׳ תחנה
  63289
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 45
  מס׳ תחנה
  63300
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 46
  מס׳ תחנה
  63290
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 47
  מס׳ תחנה
  63291
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 48
  מס׳ תחנה
  63294
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 49
  מס׳ תחנה
  63304
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 50
  מס׳ תחנה
  61043
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 51
  מס׳ תחנה
  63306
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 52
  מס׳ תחנה
  63313
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 53
  מס׳ תחנה
  60609
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 54
  מס׳ תחנה
  63316
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 55
  מס׳ תחנה
  63319
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 56
  מס׳ תחנה
  63321
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 57
  מס׳ תחנה
  63324
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 58
  מס׳ תחנה
  63328
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 59
  מס׳ תחנה
  63330
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 60
  מס׳ תחנה
  63333
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 61
  מס׳ תחנה
  61250
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

אוניברסיטת אריאל/רמת הגולן

אריאל

ביום

21/07/2024