תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

17

אשכול שומרון

עץ אפרים

בית כנסת עץ אפריים/החרוב

שומרון

מסוף אורנית
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63169
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63168
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  61452
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63582
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63114
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  65283
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63130
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63132
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  65235
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  65236
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  63166
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  63135
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  65284
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  63127
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  65237
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  65234
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63584
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  65285
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63133
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63134
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  61455
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63131
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  63128
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

בית כנסת עץ אפריים/החרוב

עץ אפרים

ביום

23/06/2024