תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

7

אשכול שומרון

אורנית

שכונת הגבע

אורנית

תיכון אורט/מבוא אורנית
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63099
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  39714
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  39715
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  39716
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63104
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63106
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63105
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63455
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  65450
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  65292
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  63998
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  65244
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63453
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  63997
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  65242
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

שכונת הגבע

אורנית

ביום

21/07/2024