תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

95

אשכול שומרון

אריאל

מגרש כדורגל

פתח תקווה

עמל/שלמה מיכאליס
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63946
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63273
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  63271
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  60396
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63425
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63097
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63267
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63253
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63424
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  63221
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  63219
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  65260
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63229
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  63428
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63227
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  39662
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  39705
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  39684
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  38242
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  31732
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  38303
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  32409
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  39628
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  35373
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  32271
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  34063
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  32277
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  32259
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  32488
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מגרש כדורגל

אריאל

ביום

23/06/2024
חלופה 095-11 : אריאל- פתח תקווה/ החרש כנ' ברקן+מסוף אורנית