תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

8

אשכול שומרון

אורנית

בי''ס יסודי שחקים/דובדבן

אורנית

מועדון ספורט/מבוא אורנית
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  65450
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63455
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  63102
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  65452
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  65242
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  65292
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  63998
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  65451
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  65243
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  65244
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  65245
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  63453
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  63997
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  65452
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  63990
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  63099
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  39714
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  39715
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  39716
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  63104
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  63106
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  63105
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  63103
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  63100
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  63102
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  65452
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  63101
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

בי''ס יסודי שחקים/דובדבן

אורנית

ביום

23/06/2024