תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

20

אשכול שומרון

ראש העין

ת. רכבת ראש העין צפון

עץ אפרים

בית כנסת עץ אפריים/החרוב
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  32052
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  39707
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  39709
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  39661
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63129
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  65282
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63583
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63592
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  63115
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  63582
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  65425
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  65426
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  61451
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63167
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  63585
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63169
  שם תחנה
  הורדה בלבד