תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

21

אשכול שומרון

עץ אפרים

בית כנסת עץ אפריים/החרוב

ראש העין

ת. רכבת ראש העין צפון
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63169
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63168
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  65425
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  65426
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  61452
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63582
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63583
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63592
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63114
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  65283
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  63128
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  39662
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  32024
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  32052
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

בית כנסת עץ אפריים/החרוב

עץ אפרים

ביום

23/06/2024