תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

80

אשכול שומרון

קדומים

גני ילדים/היובל

רעננה

מסוף רעננה
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63334
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63332
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  63331
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63329
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63327
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63320
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63318
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63315
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  65246
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  63192
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  63436
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  63195
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  37074
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  37043
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  37040
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  37038
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  37036
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  37034
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  37031
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  37030
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  37028
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  37019
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  37018
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  37269
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

גני ילדים/היובל

קדומים

ביום

29/09/2022