תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

93

אשכול שומרון

אלפי מנשה

גולן/גן ציבורי

רעננה

מסוף רעננה/רציפים
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  65247
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63149
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  65446
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63160
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63175
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63178
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63165
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63163
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63250
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  63150
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  63146
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  63145
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63151
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  63147
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63144
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  63141
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63138
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  63139
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63152
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63154
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  63156
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63142
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  61237
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63136
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  63107
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  37074
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  36064
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  36074
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  39794
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  36561
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  37036
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 32
  מס׳ תחנה
  37034
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 33
  מס׳ תחנה
  37031
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 34
  מס׳ תחנה
  37030
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 35
  מס׳ תחנה
  37028
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 36
  מס׳ תחנה
  37019
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 37
  מס׳ תחנה
  37018
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 38
  מס׳ תחנה
  37269
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

גולן/גן ציבורי

אלפי מנשה

ביום

23/06/2024