תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

82

אשכול שומרון

קרני שומרון

הגיתית/כלי שיר

רעננה

מסוף רעננה/רציפים
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63205
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  61503
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  63207
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63203
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63201
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63204
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63206
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63199
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63192
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  63190
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  63189
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  63184
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63182
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  63183
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63589
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  63180
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63179
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  63181
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63587
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  37074
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  36064
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  36074
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  39794
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  36561
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  37036
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  37034
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  37031
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  37030
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  37028
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  37019
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  37018
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 32
  מס׳ תחנה
  37269
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

הגיתית/כלי שיר

קרני שומרון

ביום

23/06/2024