תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

82

אשכול שומרון

כפר סבא

בית משפט/טשרניחובסקי

קרני שומרון

מועדון פיס לנוער
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  37135
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  37017
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  37020
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  37027
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  39690
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  37032
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  37033
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  37035
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  39794
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  30005
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  37041
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  39791
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  37047
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  39717
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  63180
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  63179
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63181
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  63588
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  61211
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63185
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  65287
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  65288
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  65289
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63188
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  63191
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  63436
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  65268
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  63200
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  63205
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  61503
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  63207
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  63203
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  63201
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 34
  מס׳ תחנה
  63204
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 35
  מס׳ תחנה
  63206
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

בית משפט/טשרניחובסקי

כפר סבא

ביום

22/09/2023