תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

3

אשכול שומרון

אריאל

מגרש כדורגל

אריאל

אוניברסיטת אריאל/כביש 31
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63946
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63273
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  63271
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63413
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63236
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63400
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63437
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63410
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63098
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  63248
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  63424
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  63242
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63401
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  63411
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63409
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  63221
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63219
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  63262
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63412
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63427
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  63230
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63231
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  63234
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63235
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  61374
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  63428
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  63449
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  63435
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  63408
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  63402
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  63407
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  63416
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  63420
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 34
  מס׳ תחנה
  63418
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 35
  מס׳ תחנה
  63125
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 36
  מס׳ תחנה
  63993
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 37
  מס׳ תחנה
  63994
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 38
  מס׳ תחנה
  63995
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 39
  מס׳ תחנה
  63126
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 40
  מס׳ תחנה
  63228
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 41
  מס׳ תחנה
  63429
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 42
  מס׳ תחנה
  61373
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 43
  מס׳ תחנה
  63414
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 44
  מס׳ תחנה
  63262
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 45
  מס׳ תחנה
  63412
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 46
  מס׳ תחנה
  63427
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 47
  מס׳ תחנה
  63426
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 48
  מס׳ תחנה
  63433
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 49
  מס׳ תחנה
  63232
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 50
  מס׳ תחנה
  63233
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 51
  מס׳ תחנה
  63238
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 52
  מס׳ תחנה
  63239
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 53
  מס׳ תחנה
  63244
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 54
  מס׳ תחנה
  63243
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 55
  מס׳ תחנה
  63246
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 56
  מס׳ תחנה
  63247
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 57
  מס׳ תחנה
  63249
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 58
  מס׳ תחנה
  63322
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 59
  מס׳ תחנה
  63261
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 60
  מס׳ תחנה
  63256
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 61
  מס׳ תחנה
  63257
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 62
  מס׳ תחנה
  63259
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 63
  מס׳ תחנה
  63260
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 64
  מס׳ תחנה
  63269
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 65
  מס׳ תחנה
  63270
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 66
  מס׳ תחנה
  63272
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 67
  מס׳ תחנה
  63438
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 68
  מס׳ תחנה
  63275
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מגרש כדורגל

אריאל

ביום

23/06/2024