תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

2

אשכול שומרון

אריאל

קניון אריאל

אריאל

אוניברסיטת אריאל/כביש 31
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  61290
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63414
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  63262
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63412
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63427
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63230
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63231
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63234
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63262
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  63412
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  63427
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  63426
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63433
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  63232
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63233
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  63238
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63239
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  63244
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63243
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63246
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  63247
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63249
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  63322
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63261
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  63442
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  60945
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  63259
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  63260
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  63269
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  61297
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  61298
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  63425
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  63097
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 34
  מס׳ תחנה
  63267
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 35
  מס׳ תחנה
  63270
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 36
  מס׳ תחנה
  63272
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 37
  מס׳ תחנה
  63438
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 38
  מס׳ תחנה
  63275
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

קניון אריאל

אריאל

ביום

23/06/2024